Jaarrekening

WNT-verantwoording

Wet normering topinkomens 2023

Naam

Naam

Functie gegevens

D.J. Cazemier (Gemeentesecretaris)

H.A. van Dijk - Beekman (Griffier)

Aanvang en einde functie vervulling in 2023

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltidfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging:

.

.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

128.751

117.545

Beloningen betaalbaar op termijn

22.474

19.541

Subtotaal

151.225

137.087

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

223.000

223.000

Onverschuldig betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

151.225

137.087

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegen onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2022

Naam

Naam

Functie gegevens

D.J. Cazemier (Gemeentesecretaris)

H.A. van Dijk - Beekman (Griffier)

Aanvang en einde functie vervulling in 2022

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltidfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging:

.

.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

126.132

113.280

Beloningen betaalbaar op termijn

22.172

20.259

Subtotaal

148.304

133.539

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

Bezoldiging

148.304

133.539

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01