Algemeen

Kerngegevens

In de onderstaande overzichten staan kengetallen weergegeven voor onze gemeente. De genoemde waarden en de definitie van de categorieën zijn voor zover mogelijk overgenomen uit de verzamelstaat uitkeringen gemeentefonds.   

Sociale structuur

Gegevens per 31-12-2022

Gegevens per 31-12-2023

Aantal inwoners (in aantallen)

• 0 t/m 17 jaar

9.829

9.745

• 18 t/m 74 jaar

36.065

36.272

• 75 jaar en ouder

5.703

5.975

Totaal aantal inwoners

51.597

51.992

Bijstandsontvangers

746

676

Inwoners met migratieachtergrond

1.875

2.100

Aantal bedrijfsvestigingen

7.275

7.460

Fysieke structuur

Gegevens per 31-12-2022

Gegevens per 31-12-2023

Oppervlakte gemeente (in hectare)

• Binnenwater

6.715

6.719

• Buitenwater

13.094

13.094

• Land

35.101

35.098

Totaal oppervlakte gemeente

54.910

54.911

Aantal wooneenheden

• Woonruimten

25.377

25.442

Totaal aantal wooneenheden

25.377

25.442

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)

• Wegen

739

739

• Waterwegen

74

74

• Rioleringen (excl. Aansluitleidingen)

702

675

Oppervlakte groen (in m2)

• Stedelijk groen

2.700.000

2.700.000

• Landschappelijk groen

5.300.000

5.300.000

Bedrag x € 1.000

Financiële structuur

Gegevens per 31-12-2022

Gegevens per 31-12-2023

• Uitgaven

-153.212

-171.745

• Inkomsten

156.334

-173.235

• Opbrengst belastingen en heffingen

Onroerende zaakbelasting

11.770

11.901

Afvalstoffenheffing

5.941

5.922

Rioolrechten

5.186

5.272

• Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

94.766

103.861

Balans

• Eigen vermogen

41.912

43.402

• Voorzieningen

14.691

14.618

• Vaste schulden

72.499

62.262

Bedrag x € 1

Financiële structuur (bedrag per inwoner)

Gegevens per 31-12-2022

Gegevens per 31-12-2023

Exploitatie

• Uitgaven

-2.969

-3.303

• Inkomsten

3.030

-3.332

• Opbrengst belastingen en heffingen

Onroerende zaakbelasting

228

229

Afvalstoffenheffing

115

114

Rioolrechten

101

101

• Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

1.837

1.998

Balans

• Eigen vermogen

812

835

• Voorzieningen

285

281

• Vaste schulden

1.405

1.198

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01