Programma's

Programma 2 Ruimte

Hoofddoelstelling:

Een dynamische, duurzame, ontwikkelingsgerichte en veilige woon-, werk- en recreatiegemeente met behoud en versterking van bestaande (omgevings-)kwaliteiten, een gemeente die bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en recreanten.

We hebben ingezet op het verder ontwikkelen van De Fryske Marren, waar het prettig wonen en recreëren is. We werkten aan diverse woningbouwprojecten, van Joure tot Lemmer, van Balk tot Oudemirdum en van Ouwsterhaule tot Oudega. Daarnaast besteedden we volop aandacht aan het beheren en verbeteren van het openbaar gebied in onze gemeente. Belangrijke thema’s waren woningbouw, duurzaamheid, landschappelijke waarden en biodiversiteit. 

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01