Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

De algemene dekkingsmiddelen en overhead sluiten af met een voordelig saldo van € 8.417.000. Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe.

Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

Uitkeringen Gemeentefonds

95.486

98.171

103.861

-5.690

94.766

Treasury

680

860

1.116

-256

-411

OZB gebruik

1.699

1.699

1.628

71

1.604

OZB eigendom

10.164

10.164

10.194

-30

10.166

Overige belastingen

88

88

171

-83

170

Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV

108.117

110.982

116.971

-5.988

106.296

Heffing Vpb

-5

-5

15

-20

-65

Totaal heffing Vpb

-5

-5

15

-20

-65

Overhead

-22.484

-26.538

-27.372

834

-28.370

Totaal overhead

-22.484

-26.538

-27.372

834

-28.370

Algemene baten en lasten

-1.354

938

2.642

-1.704

4.999

Baten forensenbelasting

1.558

1.558

1.516

42

1.567

Baten toeristenbelasting

960

960

1.242

-282

961

Kwijtscheldingen

-312

-312

-279

-34

-283

Lasten heffingen en belastingen

-62

-62

-73

11

-107

Totaal overige algemene dekkingsmiddelen

789

3.081

5.048

-1.968

7.138

Totaal algemene dekkingsmiddelen

86.418

87.520

94.662

-7.142

84.998

Toevoegingen

-3.198

-18.320

-18.594

274

-13.033

Onttrekkingen

3.459

19.409

20.958

-1.549

13.612

Mutatie reserves

261

1.089

2.364

-1.275

579

tableCell8

Totaal

86.679

88.609

97.026

-8.417

85.577

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01