Programma's

Programma 1 Bestuur en organisatie

Hoofddoelstelling:

Een voor ieder zichtbaar bestuur in een eigentijdse gemeente die samen met inwoners, bezoekers en bedrijven ambitieus verder bouwt aan een omgeving waar je goed en veilig kunt wonen, werken en recreëren.

In 2023 lag de focus op de modernisering en professionalisering van de dienstverlening, met initiatieven zoals Wikselwurk en de implementatie van de dienstverleningsvisie. Er zijn stappen gezet in jeugdparticipatie, verbetering schuldhulpverlening en het huisvestingsplan. Daarnaast is gewerkt aan de verbetering van informatieveiligheid, openbare orde en veiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01