Programma's

Programma 5 Sociaal domein

Hoofddoelstelling:

Alle inwoners van De Fryske Marren doen mee en kunnen zich maximaal ontplooien.

Het sociaal domein is dynamisch, complex en omvangrijk. Het neerzetten van een goede structuur is een langdurig proces. En de inrichting van het sociaal domein ontwikkelt zich komende jaren steeds verder. We doen dat niet alleen, maar samen met onze inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en zorgaanbieders.

Dit is onze kernboodschap:
‘De inwoner draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De gemeente stimuleert de samenleving om in beweging te komen, te ontwikkelen en mee te doen. We doen dit met lef!’

En dit zijn onze drie uitgangspunten:

  • Een inclusieve samenleving

We vinden het belangrijk dat in onze samenleving iedereen (naar vermogen) mee kan doen. We streven naar een inwoner die verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en zijn omgeving. Van inwoners wordt verwacht dat zij in eerste instantie zelf in hun netwerk, via een inwonersinitiatief of in basisvoorzieningen naar een oplossing zoeken voor een probleem.

  • Een sterke, dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen

We ondersteunen onze inwoners met de dragende samenleving en het ondersteunen en versterken van de basisvoorzieningen. Wij doen dit waar nodig samen met onze partners.

  • Maatwerkvoorzieningen voor wie dit nodig heeft

Voor inwoners die het niet zelf kunnen, bieden wij (tijdelijk) ondersteuning. Wij werken hierbij vanuit wet- en regelgeving en leveren indien nodig maatwerk.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01