Paragrafen

Paragraaf Duurzaamheid

De klimaatwet betekent voor DFM een nieuw taken- en aandachtsgebied van het brede thema Duurzaamheid. Deze extra taken zijn onderverdeeld in de vijf thema's die beschreven staan in deze paragraaf.
Deze duurzaamheidstaken hebben vanuit de wet in veel gevallen een verplichtend wettelijk karakter.
Het rijk heeft voor de uitvoering van deze extra taken middelen gereserveerd waarvan DFM voor de jaren 2023- 2030 aanvragen heeft gedaan en voor de jaren 2023-2024-2025-2026 toegekend gekregen.

Corporate Sustainability ReportinG
Vanuit de EU wordt verantwoording op duurzaamheidsgebied net zo strikt als financiële verantwoording. Op dit moment is dit wettelijk kader van toepassing op grote- en beursgenoteerde ondernemingen zoals bijvoorbeeld JDE, Achmea.
Vanaf 2026 geldt dit voor beursgenoteerde MKB ondernemingen en vanaf 2027 voor ondernemingen vanaf een bepaalde omzetsnorm, aantal werknemers en balanstotaal. De CSRD is (en wordt) niet van toepassing op gemeenten.
Deze wetgeving heeft als consequentie een ingrijpende verandering van de bedrijfsvoering voor alle bedrijven.
Duurzaamheid moet geïntegreerd worden in de aspecten van governance, strategie, risicomanagement, interne controle-omgeving en interne en externe verslaglegging. DFM zal hierop moeten inspelen om een betrouwbare overheid te blijven richting burgers en bedrijven.

Kader richtlijn water
Zowel chemisch als ecologisch zal Nederland haar waterkwaliteit op orde moeten hebben. Voor DFM is het belangrijk om onze waterkwaliteit op orde te hebben; temeer omdat wij water- en bodemsturend moeten ontwikkelen en hoge opgaven hebben t.a.v. huisvesting.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01