Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Met subsidies kan de gemeente activiteiten stimuleren die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen en ambities. De raad legt jaarlijks in de programmabegroting vast welke doelen hij wil bereiken. Subsidie wordt op verschillende beleidsdoelen verstrekt: van sociaal domein, leefbaarheid en onderwijs tot ruimtelijke ordening en veiligheid, toezicht en handhaving.   

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01