Programma's

Programma 3 Economie

Hoofddoelstelling:

De Fryske Marren streeft naar een krachtige, innovatieve en toekomstbestendige economie, die een bijdrage levert aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een duurzame economie, waarbij sprake is van efficiënt gebruik van (hernieuwbare) grondstoffen.

Geen groei economie in De Fryske Marren
Volgens de laatste cijfers van De Nederlandse Bank is de economie in onze gemeente niet of nauwelijks gegroeid. In 2022 was nog sprake van een groei van 4%. Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met de gevolgen van een lange periode van hoogconjunctuur, de nasleep van de Coronapandemie en de oorlogen in Oekraïne en Gaza. Gevolgen zijn o.a.:

  • meer faillissementen
  • schaarste aan grondstoffen
  • hoge energieprijzen
  • personeelstekorten
  • renteverhoging
  • prijsstijgingen

De toekomst blijft ongewis. Er valt niet te voorspellen welke sectoren in de toekomst groot worden of welke technologieën de winnende zullen zijn.

Werkgelegenheid groter dan ooit
Ondanks het stagneren van de economische groei, staan we er in De Fryske Marren nog goed voor. De werkgelegenheid was in 2023 groter dan ooit. De werkloosheid is heel laag en het aantal inwoners dat actief deelneemt aan het arbeidsproces is hoger dan het gemiddelde percentage in Nederland. Dit betekent wel dat er in De Fryske Marren sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt.

MKB blijft kloppend hart van de economie
Met een prominente rol voor de landbouw, toerisme en recreatie en maakbedrijven. Dit zijn sectoren waarin we ons onderscheiden en die op diverse manieren aan het behoud en de verdere groei van onze brede welvaart hebben bijgedragen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01