Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Wij helpen medewerker en organisatie het beste uit zichzelf te halen en ambities waar te maken. Wij gebruiken passende instrumenten en systemen om leidinggevenden en medewerkers op een professionele wijze te ondersteunen en onze gezamenlijke doelen te behalen.

Wat hebben we onder andere gedaan?

  • Het afgelopen jaar hebben wij een sterke focus gelegd op het verder door ontwikkelen van het cluster P&O. Met name het op orde brengen van de basis met effectief en efficiënt ingerichte (basis) processen en systemen. Er is geïnvesteerd in een goed geautomatiseerd personeels- en informatiesysteem die verder zullen bijdragen aan deze efficiency.
  • In 2023 hebben wij naast ons reguliere werk extra activiteiten ondernomen m.b.t. verschillende thema’s als capaciteitsmanagement (inhuurbeleid- en proces, optimaliseren managementinformatie, functiehuis), arbeidsmarktstrategie (aanpak arbeidsmarktkrapte), talentmanagement (loopbaanadviezen, aanbieden cursussen en trainingen), strategisch personeelsmanagement (o.a. thuiswerkbeleid, aanbestedingstraject MTO nieuwe stijl).

Kerngegevens

Eenheden per 31 december 2023

Toegestane formatie (in fte)

527,12

Aantal medewerkers in dienst

593

Ziekteverzuimpercentage (excl. Zwangerschapsverlof)

5,80%

Gemiddelde leeftijd

48,1

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01